ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

nobel

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αλλά και επισκευή κάθε τύπου θερμοσίφωνα, άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Το έμπειρο προσωπικό μας καλύπτει όλη την Αθήνα φροντίζοντας να είναι στο πλευρό σας άμεσα. Μεταξύ άλλων ορισμένες από τις υπηρεσίες μας είναι οι εξής:

  • Επισκευή διαρροής βαρελιού (boiler) ηλιακού θερμοσίφωνα
  • Επισκευή διαρροής υγρών του κυκλώματος του θερμοσίφωνα
  • Αντιμετώπιση διαρροής βαλβίδων εξαέρωσης
  • Αντικατάσταση παλιού θερμοσίφωνα