ΛΕΒΗΤΕΣ

Στην περίπτωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης στο λεβητοστάσιο είναι εγκατεστημένοι ένας ή περισσότεροι λέβητες για την παραγωγή ζεστού νερού για θέρμανση των χώρων ενός κτιρίου.
Στο λεβητοστάσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν λέβητες ποικίλων τύπων, καυστήρες ή ακόμη και θερμαντήρες νερού (boiler) ανάλογα με τις επιθυμητές ανάγκες θέρμανσης.
Εμείς αναλαμβάνουμε σε όλη την Αθήνα μεταξύ άλλων τις εξής υπηρεσίες:

  • Αντικατάσταση παλιού κεντρικού λέβητα
  • Αντικατάσταση boiler στο λεβητοστάσιο
  • Αντικατάσταση κεντρικών βανών λεβητοστασίου
  • Αντικατάσταση/επισκευή στη σωλήνωση λεβητοστασίου
  • Αντικατάσταση ηλεκτροβάνας

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και απαραίτητη εμπειρία για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη σε προσιτές τιμές.