ΜΠΟΙΛΕΡ

Η χρήση boiler σήμερα συναντάται αρκετά συχνά τόσο σε πολυκατοικίες όσο και σε μεγαλύτερες οικίες καθώς διασφαλίζει την ύπαρξη ζεστού νερού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο πολλές φορές η σύνδεσή ενός boiler αποτελεί θέμα που χρήζει ιδιαίτερης βαρύτητας. Πολλές παράμετροι μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του όπως η τοποθέτηση κατάλληλων τύπων εξαρτημάτων π.χ. βαλβίδες ασφαλείας, κυκλοφορητές

Είναι γεγονός ότι σε περίπτωση ελλιπούς σύνδεσης υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης απωλειών έως και 100%.  Για αυτό είμαστε εμείς εδώ να αναλάβουμε υπεύθυνα και οικονομικά την εγκατάσταση και επισκευή του ηλιακού σας boiler.