ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Σε μια ορθά κατασκευασμένη υδραυλική εγκατάσταση συναντάται ομαλή λειτουργία όλων των σωληνώσεων και των αντίστοιχων μονάδων, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα διαρροών ή βλαβών. Ωστόσο, εκτός από τις εμφανείς διαρροές που μπορεί να συναντήσουν οι υδραυλικοί στο δίκτυο μίας οικίας, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό του εντοπισμού των αφανών διαρροών.

Πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολες και ειδικές περιπτώσεις που προβληματίζουν τους ιδιοκτήτες γιατί δεν γνωρίζουν πού ακριβώς είναι η πηγή του προβλήματος. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο υδραυλικός μας έρχεται για να σας βοηθήσει και να δώσει λύση άμεσα και οικονομικά. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα διαρροής στο σπίτι σας κάνοντας μελέτη του χώρου και του δικτύου σωληνώσεων με τοποθέτηση των ποιοτικότερων υλικών.

Μέσα στις υδραυλικές υπηρεσίες που παρέχουμε σε όλη την περιφέρεια της Αθήνας είναι και η εγκατάσταση/αντικατάσταση σωλήνων ζεστού & κρύου νερού είτε για οικιακή είτε για επαγγελματική χρήση. Οι σωληνώσεις μπορεί να είναι χάλκινοι, πλαστικοί ή σιδερένιοι, εντοιχισμένοι ή όχι κατόπιν συνεννόησης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.