ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ένα καλά δομημένο και κατασκευασμένο αποχετευτικό δίκτυο είναι αναγκαίο για κάθε κατοικία. Στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης που αναλαμβάνουμε πάντα χρησιμοποιούμε σωλήνες με μεγάλη αντοχή σε χημικές ουσίες (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.ά.) και ιδανική συμπεριφορά στη θερμική καταπόνηση.

Επιτυγχάνουμε τη στεγανοποίηση των σωληνώσεων με τη χρήση ειδικών δακτυλιδίων, ενώ σε κάθε λουτρό (WC) χρησιμοποιούμε ειδικά σιφώνια δαπέδου που εμποδίζουν την υπερχείλιση.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες σας, καλύπτοντας όλη την Αθήνα, με εξαιρετικές τιμές και ταυτόχρονα δεδομένη ποιότητα.