ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η εμπειρία μας σε υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι μεγάλη και αφορά εγκαταστάσεις θέρμανσης και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις ηλιακού θερμοσίφωνα καθώς και κάθε είδους υδραυλικές εργασίες.

Μέσα από την πολυετή συνεργασία μας με ιδιώτες αλλά και εταιρίες φροντίζουμε οι εγκαταστάσεις μας να χαρακτηρίζονται από ποιότητα, μακροβιότητα αλλά και οικονομικές τιμές.

Η προληπτική συντήρηση των υδραυλικών σας συστημάτων είναι αναγκαία προκειμένου να αποφύγετε απρόσμενα έξοδα και πονοκέφαλο.

Ο υδραυλικός επισκέπτεται στον χώρο σας άμεσα κατόπιν επικοινωνίας, καλύπτοντας όλη την Αθήνα. Με μια απλή επίσκεψη μπορεί να εκτιμήσει τη λειτουργικότητα του δικτύου και των σωληνώσεων, αποτρέποντας μια μεγάλη μελλοντική ζημιά.