ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

Τα υδραυλικά συστήματα αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι για την κατασκευή ενός νέου σπιτιού. Στην Αθήνα που αποτελεί μία μεγαλούπολη μπορεί κανείς να συναντήσει οικίες που διαφέρουν πολύ ως προς τα υδραυλικά τους συστήματα.

Για παράδειγμα ένας υδραυλικός μπορεί να δει οικίες με πολύ παλιές υδραυλικές εγκαταστάσεις, αποκλειστικά από χαλκό που απέχουν κατά πολύ από τα πρότυπα συστήματα τα οποία προτιμώνται σήμερα και χρησιμοποιούνται ευρέως.

Πολλές φορές συναντώνται σωληνώσεις ύδρευσης, αποχέτευσης ή ακόμα και θέρμανσης κατασκευασμένες σύμφωνα με παλιά πρότυπα που έχουν φθαρεί στο πέρασμα του χρόνου, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η αντικατάστασή τους.

Κατέχοντας μεγάλη εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την ανακαίνιση και αντικατάσταση των σωληνώσεων στον χώρο σας, διασφαλίζοντας τη διάρκεια και αντοχή της υδραυλικής εγκατάστασης. Όλοι οι σωλήνες που είναι σε εξωτερικό χώρο είναι μονωμένοι για την απώλεια θερμότητας.

Στις υδραυλικές εργασίες μας χρησιμοποιούμε υλικά άριστης ποιότητας, με τη μέγιστη διάρκεια ζωής ώστε να προκύψει ένα ιδανικό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνονται ανακαινίσεις και επισκευές των επιμέρους σωληνώσεων ή ακόμη και ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης, θέρμανσης, αποχέτευσης.